Thanh toán qua ngân hàng (ATM/ Chuyển khoản)
Liên hệ: 0966.584.289 - 0966.695.289