Kết quả phân tích về chất lượng GẠO NHẬT TBJ3 JAPONICA