Báo cáo mô hình sản xuất giống lúa japonica TBJ3 chất lượng cao xã Tiên Du - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ vụ xuân 2015